July 13, 2021

Bătrânul și marea

Constanta, 2021.